අසිත තල්වත්ත සෙන්ට‍්‍රල් ෆිනෑන්ස් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට එක්වෙයි

අසිත තල්වත්ත 2016 ජූනි 30 වැනිදා සිට කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි විධායක නොවන ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස සෙන්ට‍්‍රල් ෆිනෑන්ස් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් කරනු ලැබ ඇත.

මෙම පත්වීම කර ඇත්තේ ඒ. එන්. ප‍්‍රනාන්දු 70 විය සපිරීම හේතුවෙන් මූල්‍ය සමාගම්වල අධ්‍යක්ෂවරුන් සදහා වන, මහබැංකුවේ වර්ෂ 2008 අංක 3 දරන ආයතනික පාලන නියාමනයේ 5 (1) වගන්තිය ප‍්‍රකාර විශ‍්‍රාමයෑමෙන් ඇතිවන පුරප්පාඩුව සදහාය.

මහජන බැංකුවේ සහ SME බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස සේවය කර ඇති තල්වත්ත දැනට ලැයිස්තුගත සමාගම් කිහිපයක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවල ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙසද කටයුතු කරයි.

ශී‍්‍ර ලංකාවේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ කළමනාකාරීත්ව ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ වරලත් ආයතනයේ සහකාරිත්ව සාමාජිකයකු ලෙසද තල්වත්ත කටයුතු කරයි. ඔහුට ශී‍්‍ර ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනය සහ ඕලන්දයේ වැගෙනින්ගම් විශ්වවිද්‍යාලය විසින් පිරිනමන ලද ව්‍යාපාර සහ මූල්‍ය පරිපාලනය පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක් මෙන්ම ශී‍්‍ර ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලන ශාස්ත‍්‍රපති උපාධියක්ද හිමිය. ඔහු ඉලිනොයි නුවර එවන්ස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ කෙලොග් උපාධි පාසලේ කෙලොග් විධායක වැඩසටහනකටද සහභාගි වී ඇත.

අර්න්ස්ට් ඇන්ඞ් යන්ග් සමාගමේ වසර 37ක සේවා කාලයකින් පසු එයින් විශ‍්‍රාම ලැබූ තල්වත්ත දශකයට වැඩි කාලයක් එහි මෙරට කළමනාකාර සහකරු ලෙසද කටයුතු කළේය. අර්න්ස්ට් ඇන්ඞ් යන්ග් සමාගමේ කලාපීය උපදේශන මණ්ඩලය වන ඈත පෙරදිග කලාපයේ විධායක කමිටුවේ මෙන්ම ඒෂියන් (ASEAN) නායකත්ව කමිටුවේද ඔහු සේවය කර ඇත.

ඔහු ශී‍්‍ර ලංකාවේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ මෙන්ම කළමනාකාරීත්ව ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ වරලත් ආයතනයේ ශී‍්‍ර ලංකා ශාඛාවේ ද සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත.

ව්‍යවස්ථාපිත ගිණුම්කරණ ප‍්‍රමිති කමිටුව, විගණන ප‍්‍රමිති කමිටුව, හදිසි අවස්ථා කාර්ය බලකාය සහ ශී‍්‍ර ලංකාවේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ විභාග කමිටුව වැනි කමිටු ගණනාවක සභාපතිවරයා ලෙසද ඔහු කටයුතු කළේය. ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආයතනික පාලන සංවර්ධන කටයුතු සදහාද තල්වත්ත දායක වී ඇත. ශී‍්‍ර ලංකාවේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනය සදහා 2003 වසරේ ආයතනික පාලනය පිළිබද විශිෂ්ටතම ක‍්‍රමවේද සංග‍්‍රහය සැකසීමේදී ඔහු සකි‍්‍රයව සම්බන්ධ වී කටයුතු කළේය. වර්ෂ 2013 දී ආයතනික පාලනය පිළිබද විශිෂ්ටතම ක‍්‍රමවේද සංග‍්‍රහය විමසුම සහ සංශෝධනය සදහා ශී‍්‍ර ලංකාවේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනය සහ ශී‍්‍ර ලංකා සුරැුකුම් හා විනිමය කොමිසම එක්ව පිහිටවූ ආයතනික පාලනය පිළිබද කමිටුවක සම සභාපතිවරයා ලෙසද ඔහු කටයුතු කළේය.

ඔහු මේ වන විට ශී‍්‍ර ලංකාවේ සමෝධානික වාර්තාකරණයේ යෝග්‍යතාව විමසුමට ලක් කිරීම සදහා වන කමිටුවේ මෙන්ම ආයතනික පාලනය පිළිබද විශිෂ්ටතම ක‍්‍රමවේද සංග‍්‍රහය විමසුමට ලක් කරන කමිටුවේද සභාපති තනතුර දරයි.

මෙම නව පත්වීමත් සමග සෙන්ට‍්‍රල් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ජේ.ඞී. බණ්ඩාරනායක (සභාපති), ඊ. එච්. විජේනායක (කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ), ජී.එස්.එන්. පීරිස්, ආර්.ඊ. රඹුක්වැල්ල, ඒ.කේ. ගුණරත්න, සී.එල්.කේ.පී. ජයසූරිය, ඞී.පී. ද සිල්වා, එස් වික‍්‍රමසිංහ, එෆ්. මොහිදීන් සහ ඒ. තල්වත්ත යන අයගෙන් සමන්විත වනු ඇත.