අපගේ ඉතිහාසය

 

deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance, cf finance sri lanka
අප නිර්මාතෘ - චන්ද්‍රා විජේනායක

මහනුවර වාහන ප්‍රදර්ශණාගරයක අයිතිකරුවකු හා සහෝදර බිලියඩ් ක්‍රීඩකයකු යූ ජේ.ඒ. ගෆූර් නම් මිතුරෙකු සමග සිදුවූ කතබහක් චන්ද්‍රා විජේනායක නම් අපගේ නිර්මාතෘත්ව මහනුවර ප්‍රථම මූල්‍ය සමාගම ඇරඹීමට පෙලඹවීය.සිය ප්‍රදර්ශනාගාරය සඳහා මෝටර් රථයකට මූල්‍ය පහසුකමක් අවශ්‍යවූ සෑම විටම තමාට කොළඹට යෑමේ කාර්‍යට මුහුණ දීමට සිදුවූ බව ගෆුර් මහතාට විසින් විජේනායකට මහතාට පවසා ඇත. මෙය කරදරයක් වන අතර මහනුවර ෆින්නෑස් සමාගමක් තිබුනේ නම් ඔහුට බිලියඩ් ක්‍රීඩා කිරීමට වැඩිදුර කාලයක් ලබෙන බවද ගෆූර් විහිලුවට පවසා ඇත.

කන්ද උඩරට ප්‍රථම මූල්‍ය සමාගම ආරමිභ වූයේ ඒ අයුරිනි. 1957 වසරේදී සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගමක් වශයෙන් ඇරඹුනු එහි මෙහෙයුමි කටයුතු පටන් ගත්තේ මහනුවර හා මධ්‍යම පලාතේ මගී ප්‍රවාහනයට හා භාණ්ඩ ගෙනයෑමට අවශ්‍ය වාහන සඳහා කුලී සින්නක්කර පදනම මත මූල්‍ය පහසුකමි සැපයීමෙනි.

1969 වසරේදී මෙම ආයතනය ප්‍රසිද්ධ සමාගමක් වශයෙන් පරිවර්තනය වූයේ කොළඹ තැරුවිකරුවන්ගේ සංගමයේ මිල කතනයක් සමග වුන අතර, පශ්චාත් යුද සමයේ කොළඹින් පිටත සමාගමකට එවැනි ලැයිස්තු ගතකිරීමක් ලැබුන ප්‍රථම අවස්ථාව එය විය. එහි ප්‍රධාන කාර්යාලය මහනුවර රඳවා තබා, සීමාසහිත සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් පෞද්ගලික සමාගම පසුව රටෙහි වෙනත් ප්‍රදේශවලට ශාඛා වශයෙන් ව්‍යාප්ත වී වත්කමි කල්බදුදීම, හවුල් අයෝජන කළමණාකරනය, අයපත් වට්ටම් කිරීම, ඉඩම් සංවර්ධණය කිරීම, නිවාස, ඉතුරුමී, තැන්පතු හා රක්ෂණ තැරැවි යන විවිධ සේවාවන් එහි පරිපාලිත හා සහභාග සමාගමි තුලින් ඉටුකරන දිවයිනේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ගෞරවනීය මූල්‍ය ආයතනයන් ගෙන් එකක් විය.