රක්ෂණය

සීමාසහිත සීඑෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් බ්‍රෝකර්ස් පුද්ගලික සමාගම

1986 රක්ෂණ පාලන (සංශෝධන ) පනත මගින් වෙළඳපල තුල රක්ෂණ තැරැකාර සේවාව හඳුනා ගැනීමත් සමග රක්ෂණ තැරැව්කාර සේවාවේ ආරම්භකයින් අතර සීමා සහිත සීඑෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් බ්‍රෝකර්ස් පුද්ගලික සමාගම, සීමාසහිත සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් පී. එල්. සී. සමාගමේ සම්පූර්ණ අයිතියට යටතේ පරිපාලිත සමාගමක් වශයෙන් 1996 වසරේදී පිහටුවන ලදි. දශකයක් තුල සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් විසින් පාලනය කරන ලද රක්ෂණ ව්‍යාපාරය එහි වර්ධනය අනුපාතය සීඑෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් බ්‍රෝකර්ස් නමින් වෙනමම ආයතනයක් 1996 දී ස්ථාපනය කිරීමට තරම් වූ මට්ටමකට ලගා වූ අතර සේවා අතර සේවාදායකයින් වෙනුවෙන් උසස් තත්වයෙන් යුතු රක්ෂණ තැරැව්කාර සේවාවක් සැපයිමේ සඳහා සීමාසහිත සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ සම්පූර්ණ අයිතියට යටත් පරිපාලිත සමාගමක් වශයෙන් 1996 වසරේදී පිහිටුවන ලදි.

සීඑෆ්යිබී සිය සමාගම විසින් සපයන සියලුම සේවාවන් විශිෂ්ඨ තත්වයෙන් පවත්වා ගැනීම වෙනුවෙන් කැපවී සිටී. සීඑෆ්යිබී හි අභිලාශය වන්නේ උසස් තත්වයෙන් යුතු උපදෙස් සහ පුද්ගල සෙවාවක් සැපයීමා මගින් එහි එක් එක් ගණුදෙණුකරුවන් සමග අන්නෝන්‍යය විශ්වාසය මත ප්‍රබල සම්බන්ධතාවයක් ඇතිකර ගැනීමයි.

 

Motor Insurance
Mr Samantha Perera (Colombo)
Mrs Wasanthi Amunugama (Kandy)

0845 643 3540

 

 
 
 
 
 
 
 

 

අපගේ සේවාවන්


පාරිබෝගික සේවා

මෝටර් රක්ශන
සමන්ත පෙරේරා (කොලඹ)
වසන්ති අමුනුගම (නුවර)
0845 643 3540

මෝටර් හිමිකම් රක්ශන
සන්ජීව සිරිවර්දන
0845 643 3540

මෝටර් නොවන රක්ශන
රන්ජිත් අත්තනායක
කිශාන් ද සිල්වා
0845 643 3540
  

පුද්ගලික රක්ෂණය

pic1

එදිනේදා ජීවිතය හා සම්බන්ධ අත්‍යාවශ්‍ය අංග ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සකස්කරන ලද පුලුල් නිෂ්පාදන පරාසයක් අපගේ පුහුණුව ලත් උපදේශකයින් ඔබට හඳුන්වාදෙනු ඇත.

    •    රථ වාහන රක්ෂණය
    •    ගෘහස්ථ රක්ෂණය
    •    පෞද්ගලික අනතුරු රක්ෂණය
    •    සෞඛ්‍ය හා ශල්‍යකර්ම රක්ෂණය
    •    ජීවිත රක්ෂණය
    •    ගමනාගමනයේදී සිදුවන හදිසි අනතුරු ආවරණය
                   

Our trained advisors will introduce you to a wide range of products designed to protect the key components of day-to-day life.

ආයතනික රක්ෂණය

pic2

ඔබගේ ව්‍යාපරය ආරක්ෂාකර විවිධ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍ර සුරැකීම සම්බන්ධයෙන් අපගේ පරිණත තැරැව්කාර කණ්ඩායම ඔබ හට උපදෙස් දෙනු ඇත.

    •    රථවාහන රක්ෂණය
    •    දේපල රක්ෂණය
    •    සේවක සුරැකුම් රක්ෂණය
    •    වගකීම් රක්ෂණය
    •    ඉංජිනේරු රක්ෂණය
    •    මුහුදු රක්ෂණය