සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් වීසා ඩෙබිඩ් කාඩ්

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් වීසා ඩෙබිට් කාඩ්පත මගින් ඔබට විවිධ වූ ගනුදෙනු ක්‍රම රැසක් පහසුවෙන් සිදුකර ගැනීමේ හැකියාව සහ පිළිගත් අනන්‍යතාවයක් ලබාදෙයි. සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම් ගිණුම් හිමියන් සඳහාම සුවිශේෂී වන එය දිනකට පැය 24 බැගින් සතියේ දින 7 පුරාත්, වසරේ දින 365 පුරාත් ක්‍රියාත්මකය.

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් වීසා ඩෙබිට් කාඩ් මගින් මුදල් ආපසු ගැනීම සහ ශේෂය පරීක්ෂා කිරීම වැනි ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍ර (ATM) මගින් කෙරෙන ගනුදෙනු පමණක් නොව, සුපිරි වෙළෙඳසල්, සාප්පු සංකීර්ණ, ආපනශාලා සහ තවත් බොහෝ දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ ජාල සමඟ පහසුවෙන් සම්බන්ධවීමේ හැකියාව ඔබට පිරිනැමෙයි.
cf visa debit card


ඔබට පිරිනැමෙන පහසුකම්:

cf visa debit card

 • • මුදල් ආපසු ලබාගැනීම් (දිනකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 50,000 දක්වා)
 • • කෙටි ප්‍රකාශන
 • • ඔබේ ගිණුම් අතර මුදල් හුවමාරුව
 • • ශේෂය පරීක්ෂා කිරීම
 • • වීසා ඩෙබිට් කාඩ් භාරගන්නා වෙළෙඳ ස්ථාන මගින් ඔබේ මිලදීගැනීම්/සේවා බිල්පත් සඳහා ගෙවීමේ හැකියාව (දිනකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 100,000ක උපරිමයක්)
 • • ගනුදෙනු පිළිබඳ කෙටි පණිවුඩ (SMS) මගින් දැනුවත් කිරීම
  ඔබට හිමි වන ප්‍රතිලාභ:

cf visa debit card

 • • ලොව පුරා භාණ්ඩ සහ සේවාවන් සඳහා එක් විනිමය මාධ්‍යයකින් ගෙවීමේ හැකියාව
 • • බැංකු ශාඛාවට නොගොස් පැය 24 පුරාම ඔබේ ගිණුම හා සම්බන්ධවීමේ පහසුව
 • • මුදල් එහාමෙහා රැගෙන යෑම/නැතිවීම පිළිබඳ අවදානමක් නැත
 • • පහසුවෙන් සහ සුරක්ෂිතව ගනුදෙනු සිදුකර ගැනීමේ හැකියාව
 • • මුදල් කළමනාකරණය වඩාත් හොඳින් සිදුකර ගැනීමේ හැකියාව
 • • සියලූ ගනුදෙනු ඔබේ බැංකු පොතේ/ප්‍රකාශනයේ සටහන් වෙයි
 
විමසීම් සහ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 077-2368748 හෝ 077-2368749 අමතන්න.