වාහන පොළ කුලියට දීම

රටේ විශාලතම වාහන පොළ කළමණාකරණ හා වාහන පිටතට සපයන ව්‍යාපාරය වශයෙන් අපගේ අරමුණ වනුයේ නව්‍යකරණය හා විශිෂ්ඨ ගනුදෙනුකාර සේවාවක් මගින් සංවිධානවල ප්‍රවාහන ප්‍රශ්ණවලට ව්සදුම් සැපයීමය. අපගේ වාහන නිතරම මිලට ගැනෙනුයේ හැකි හොඳම මිලට බව අපගේ ම්ලදී ගැනීම් තුලින් සහතික වේ.

එක් ක්‍රමික මාසික ගෙවීමකින් පසු විස්තීර්ණ පැකේජ දෙකකින් එකක් තෝරා ගැනීමට ඔබට පුලුවන. එකකට මාර්ගස්ථ නඩත්තුව ඇතුලත්ය. අනෙකට මෙය නොමැත.

මාර්ගස්ථ නඩත්තුව ඇතුලත් වාහනයක් ඔබ තෝරාගතහොත්, ඔබට පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳිය හැක:

ස්ථාවර මාසික ධාවන පිරිවැය.
නඩත්තු කරදර නොමැතිවීම.
රක්ෂණ ගැන තැවිලි නොමැතිවීම.
ආපදාවක් හෝ අනතුරක් සිදුවුවහොත් නොමිලේ අනුග්‍රාහක වාහනයක් ලැබිම.
ආධාර සඳහා දීප ව්‍යාප්ත විශාල ගරාජ ජාලයක්
24/7, 365 දින කැපවුණ පාරිභෝගික සේවාව
මානසික සුවය හා ආරක්ෂාව සඳහා වෘත්තීය වාහන ඇදගෙන යෑමේ කණ්ඩායම්.

 

මෙම සේවාවෙන් ලැබෙන මූල්‍යමය වාසි මොනවාද?
deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance,   cf finance sri lanka

ගිවිසුම බලපැවැත්වෙන කාලසීමාව සඳහා ස්ථාවර කුලී ගාස්තු.

වාහන මිලදී ගැනීමේ සඳහා ඔබේ මුදල් යොදනවා වෙනුවට ඔබේ මුදල් ප්‍රධාන ව්‍යාපාරය සඳහා යෙදවීමේ හැකියාව හා ඒ අතරතුර අප ඔබ වෙනුවෙන් මිලදී ගැනීමේ කටයුතු ඉටුකිරීම.

සියලුම සේවා හා නඩත්තු ගාස්තු ඇතුලත් කල හැකිවීම.

ඔබේ වාහනය හදුනා ගැනීමේ සිට ගෙන්වා දීම නිමාකරණ තෙක් මූල්‍යනය පහසුකම්, සේවාව හා නඩත්තු යනාදී සියලුම පරිපාලන කටයුතු සීයළු ගිවිසුමි කුලී විසින් ඉටුකරනු ඇත.

ගිවිසුමි කාලසීමාව මුලුල්ලේම සමාන ගෙවීම්.

ගෙවීමේ අන්දම තෝරා ගැනීම.

නඩත්තු මනාප තෝරා ගැනීම.

අඩුවූ පරිපාලන ගාස්තු.

වඩා යහපත් අයවැය සැකසීම.

ධාවන පිරිවැය තුලනය කරයි.

අපගේ ප්‍රවීනතාවය හා ක්ෂේත්‍රයේ පලපුරුද්ද නිසා පිරිවැය පාලනය වීම.

කුලියට ගැනීමේ අවම කාලසීමාවක් තිබේද?
deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance,   cf finance sri lanka

කුලියට ගන්නා කාලසීමාව සැලකිල්ලට ගනිද්දී, තෝරා ගැනීම ඔබ සතුයි. සමාගමේ මුදල් ප්‍රවාහ තත්වය, ආර්ථික ධාවන දුර පරාමිති, වාහන පිලිබඳ සමාගමේ පොදු ප්‍රතිපත්ති හා සමාගමේ ප්‍රතිරූපය පවත්වාගෙන යෑම වැනි සාධක සැලකිල්ලට ගෙන ඔබ සමාගමේ අවශ්‍යතාවලට හොඳින්ම ගැලපෙන ගිවිසුමක කාලසීමාව තෝරාගැනීමට අපි සහාය වන්නෙමු.

අලුත්වැඩියා බිල්පත්?
deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance,   cf finance sri lanka

නඩත්තුවද අඩංගු කොන්ත්‍රාත් කුලී ගිවිසුමකට එළඹීමට ඔබ තීරණය කරනුයේ නමි, ඔබේ වාහනය පැය අටකට වඩා ධාවනයෙන් ඉවත්ව තිබුනේ නමි, ඒ වෙනුවට වාහනයක් නොමිලේ සැපයීමට අපි ප්‍රතිඥා දෙමු.

මා සතුව දැනට තිඛෙන වාහන පෙල වෙනුවෙන් උපයෝගී කරගත හැකි විකුණා පසුව කල්බදු ගැනීම සඳහා පහසුකමි තිබේද?
deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance,   cf finance sri lanka

ඔවි. එසේ තිබේ. ඔබ සතුව දැනට තිඛෙන වාහන පෙල හෝ යන්ත්‍රෝපකරණ ප්‍රවර්තන වෙළඳපල වටිනාකම මත සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගමට විකුණා, ඔබේ ස්ථාවර වත්කමිවල අගය විවර කිරීමට, ඔබේ ශේෂ පත්‍රය වැඩිදියුණු කිරීමට හා බදු ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට සීයළු කන්ට්‍රැක්ටි හයර් මගින් ඒවා නැවත කුලියට ලබාගත හැක.

විකුණා පසුව කල්බදු ගැනීමේ වාසි
deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance,   cf finance sri lanka

මූල්‍යමය අනුපාතිකය වැඩිකරයි - විකුණා පසුව කල්බදු ගැනීමෙන් බොහෝ මූල්‍යමය අනුපාතික වැඩිදියුණුවේ. මෙය විශේෂයෙන්ම වත්කමි අනුපාතික මත ප්‍රතිලාභ හා ණය හා හිමිකමි අතර අනුපාතික සමබන්ධයෙන් දැකිය හැක.

අවසාන ප්‍රතිඵලය වැඩිදියූණු කරයි - විකිණීමෙන් හා පසුව කල්බදු ගැනීමෙන් ලැඛෙන මුදල් ලාභාලාභ ප්‍රකාශයේ අඩංගුය.

ශේෂ පත්‍රය වැඩිදියූණු කරයි - විකිණීමේ හා පසුව කල්බදු ගැනීමේ ගනුදෙනුවලින් ලැඛෙන මුදල් නිසා ණය අඩුවිය හැක.

මෙහෙයුම් ඉහල යවයි - විකිණීමෙන් හා පසුව කල්බදු ගැනීමෙන් ලැඛෙන මුදල් මෙහෙයුමිවලට යොමු කරන සංවිධානවල කාර්‍යයක්ෂමතාවයේ විිශ්මයජනක දියුණුවක් පෙන්නුමි කලහැක.

ලාභදායිබව වාර්තාවීම - ආදායමි නොඉපයන වත්කමි අයෝජන ප්‍රාග්ධනය වශයෙන් පරිවර්තණය කරන සමාගමි බොහෝවිට වැඩිදියුණු ලාභදායිබවක් පෙන්වති.

මධ්‍ය මෙහෙවර කෙරෙහි යොමුවීම - පහසුකමි මෙහෙයුමි වලට වඩා මධ්‍ය මෙහෙවර ගැන යොමුවීමට විකිණීමේ හා පසුව කල්බදු ගැනීමේ ගනුදෙනු  අයිතිකරුට ඉඩ සලසයි.


ප්‍රතිචාරය ආකෘතිපත්‍රය