குழு நிறுவனங்கள்

  • சென்ட்ரல் இன்டஸ்ட்ரீஸ் பீ.எல்.சி
  • சி.எப் இன்சூரன்ஸ் புரொக்கர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடட்
  • டெஹிகம ஹோட்டல்ஸ் கம்பனி லிமிடட்
  • கண்டி பிரைவேட் ஹோஸ்பிடல்ஸ் லிமிடட்
  • மார்க் மெரைன் சேர்விசஸ் பிரைவேட் லிமிடட்
  • கெபிடல் சூசே ஆசியா லிமிடட்
  • நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் வங்கி பீ.எல்.சி
  • டீ ஸ்மோல் ஹோல்டர் பெக்டரீஸ் பீ.எல்.சி