தொடர்பு பக்கம

கண்டி தலைமை அலுவலகம்

84, ராஜ வீதி,
கண்டி.
தொலைபேசி       : 081 - 2227000
தொலைநகல்      : 081 - 2232047

 

கொழும்பு நகர அலுவலகம்

270, வோக்சோல் தெரு,
கொழும்பு 2
தொலைபேசி        : 011 - 2300555
தொலைநகல்      : 011 - 2300441
மின்னஞ்சல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
இணையத்தள முகவரி: www.centralfinance.lk

 

contactus

உங்களிடம் ஏதேனும் வினாக்கள், கருத்துக்கள் இருப்பின் எம்மிடம் தொடர்பு கொள்ள கீழேயுள்ள படிவத்தை உபயோகிங்கள். இயன்றளவு விரைவாக நாம் உங்களுடன் தொடர்பு கொள்வோம்.

மேலும் இப்பக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இலக்கங்களுடன் தொர்பு கொண்டு இரு பிரதான அலுவலகங்களையும் அணுகலாம்.

Send an email. All fields with an * are required.